Skúsenosť | Tradícia | Plány

Spoločnosť MENERT predstavuje spoľahlivého partnera v širokej škále činností. Kvalitu a odbornosť zabezpečuje skupina odborníkov v troch divíziách: divízia automatizácie, merania a regulácie; divízia energetiky; divízia strojárstva.

Pozrieť detaily

Investícia do Vašej budúcnosti

Zvýšenie konkurencieschopnostispoločnosti MENERT spol. s r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Pozrieť ponuku

Ponuka pracovných miest

Pre svojich zamestnancov MENERT spol. s r.o. vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky.

Najnovšie referencie / pozrieť všetky

Obnoviteľné zdroje energie

Naša spoločnosť sa už dlhé roky aktívne venuje projektom z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Máme dlhoročné skúsenosti s rekonštrukciou centrálnych zdrojov tepla a výstavbou technologických celkov. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie ponúkame: komplexnú poradenskú činnosť projektový manažment návrh riešení vypracovanie projektovej dokumentácie prestavbu tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje inštaláciu komplexných technologických celkov záručný a pozáručný […]

1 (7)

Mestská časť Bratislava Staré mesto, Obchodná ulica, Bratislava

Výstavba nájomných bytov na Obchodnej č. 52

13.11 (3)

EuroBuilding a.s., ZŠ J. G. Tajovského v Senci, Slovensko

Rekonštrukcia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci