Skúsenosť | Tradícia | Plány

Spoločnosť MENERT predstavuje spoľahlivého partnera v širokej škále činností. Kvalitu a odbornosť zabezpečuje skupina odborníkov v troch divíziách: divízia automatizácie, merania a regulácie; divízia energetiky; divízia strojárstva.

Pozrieť detaily

Investícia do Vašej budúcnosti

Zvýšenie konkurencieschopnostispoločnosti MENERT spol. s r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Pozrieť ponuku

Ponuka pracovných miest

Pre svojich zamestnancov MENERT spol. s r.o. vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky.

Najnovšie referencie / pozrieť všetky

rekonštrukcia ZŠ

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého, Pezinok

Výmena okien, dverí a zasklených stien, zateplenie obvodového plášťa. Rekonštrukcia fasády, obnova striech, oplotenia, športového ihriska, spevnených plôch, školskej kuchyne a chemickej učebne. Sadové úpravy.

1 (7)

Mestská časť Bratislava Staré mesto, Obchodná ulica, Bratislava

Výstavba nájomných bytov na Obchodnej č. 52

13.11 (3)

EuroBuilding a.s., ZŠ J. G. Tajovského v Senci, Slovensko

Rekonštrukcia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci