Pozrieť ponuku

Materiál na predaj

Prebytočné zásoby
Pozrite si ponuku prebytočného materiálu za výhodné ceny

Pozrieť ponuku

Ponuka pracovných miest

Pre svojich zamestnancov MENERT spol. s r.o. vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky.

Najnovšie referencie / pozrieť všetky

Verejné obstarávanie v rámci výzvy OPKZP- PO4-SC421-2017-30

Aktivita B: VO Zníženie energetickej náročnosti MENERT- DS Galanta Dokumenty VO: Stavebne povolenie MENERT – DS Galanta Výkaz výmer – Zníženie energetickej náročnosti MENERT – DS Galanta.zip Projektová dokumentácia  

Prieskum trhu v rámci výzvy OPKZP- PO4-SC421-2017-30

Aktivita A: Energetický audit MENERT spol. s r.o. Dokumenty zákazky: Výzva na predloženie ponuky – ENERGETICKÝ AUDIT – MENERT spol. s r.o. Energeticky audit Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

rekonštrukcia ZŠ

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého, Pezinok

Výmena okien, dverí a zasklených stien, zateplenie obvodového plášťa. Rekonštrukcia fasády, obnova striech, oplotenia, športového ihriska, spevnených plôch, školskej kuchyne a chemickej učebne. Sadové úpravy.