Pozrieť ponuku

Materiál na predaj

Prebytočné zásoby
Pozrite si ponuku prebytočného materiálu za výhodné ceny

Pozrieť ponuku

Ponuka pracovných miest

Pre svojich zamestnancov MENERT spol. s r.o. vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky.

Najnovšie referencie / pozrieť všetky

Dodávka strojnotechnologických celkov

Dodávka strojnotechnologických celkov pre zákazníkov hlavne chemického priemyslu ale aj petrochemického, papierenského či energetického. Zabezpečíme komplexné dodávky podľa projektovej dokumentácie v rozsahu : – inžiniering , technický dozor stavby a riadenie stavieb – výrobná výkresová dokumentácia a zvarovacia dokumentácia zariadení, OK a potrubí – búracie práce – stavebné úpravy, činnosti a dodávky včítane stavebného dozoru […]

Obnoviteľné zdroje energie

Veríme, že projekty na obnoviteľné zdroje energie majú na Slovensku uplatnenie a preto sa už dlhé roky aktívne venujeme projektom z tejto oblasti. Máme dlhoročné skúsenosti s rekonštrukciou centrálnych zdrojov tepla a výstavbou technologických celkov.Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti MENERT-THERM prevádzkujeme tri kotolne na biomasu, ktoré využívajú ako zdroj energie drevnú štiepku a slamu. Spoločnosť MENERT-THERM […]