Pozrieť ponuku

Materiál na predaj

Prebytočné zásoby
Pozrite si ponuku prebytočného materiálu za výhodné ceny

Pozrieť ponuku

Ponuka pracovných miest

Pre svojich zamestnancov MENERT spol. s r.o. vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky.

Najnovšie referencie / pozrieť všetky

Prieskum trhu v rámci výzvy OPKZP- PO4-SC421-2017-30

Aktivita A: Energetický audit MENERT spol. s r.o. Dokumenty zákazky: Výzva na predloženie ponuky – ENERGETICKÝ AUDIT – MENERT spol. s r.o. Energeticky audit Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

rekonštrukcia ZŠ

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého, Pezinok

Výmena okien, dverí a zasklených stien, zateplenie obvodového plášťa. Rekonštrukcia fasády, obnova striech, oplotenia, športového ihriska, spevnených plôch, školskej kuchyne a chemickej učebne. Sadové úpravy.

1 (7)

Mestská časť Bratislava Staré mesto, Obchodná ulica, Bratislava

Výstavba nájomných bytov na Obchodnej č. 52