SK EN DE RU HU linked in
Vážený obchodný partner
24. marca 2020

Vážený obchodný partner

Posted in Uncategorized @sk

Z dôvodu mimoriadnej celospoločenskej situácie, ktorá vznikla následkom nebezpečne sa šíriacej pandémie, si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť MENERT spol. s r.o. realizuje výrobu a dodáva služby v mimoriadnom pracovnom režime so zavedením najprísnejších bezpečnostných opatrení.

Vedenie spoločnosti, ako aj naši vedúci pracovníci, projektoví manažéri a stavbyvedúci sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch predovšetkým prostredníctvom telefonickej a elektronickej komunikácie. V nutnom rozsahu sú možné aj osobné stretnutia pri dodržaní nevyhnutných bezpečnostných opatrení (bezpečnostné rúška zakrývajúce nos a ústa a zamedzenie fyzického kontaktu, napr. podávanie rúk).

Veríme, že táto situácia nebude trvať dlho a nenaruší našu ďalšiu spoluprácu.

Comments (0)