SK EN DE RU HU linked in

Automatizácia, meranie a regulácia

Divízia automatizácie, merania a regulácie

poskytuje komplexné služby prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení. Zabezpečia prevádzku zariadení rôznych svetových výrobcov podľa požiadaviek zákazníka.

Silnou stránkou divízie je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia aj s problematickým zaobstarávaním náhradných dielov.

Sú to najmä elektrické a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, vysielače tlaku, teploty, hladiny, bilančné merania kvapalín a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, baliace linky, dodávka a montáž systémov kvality ovzdušia, výroba rozvádzačov a ďalšie.

Pracovníci divízie majú bohaté skúsenosti s programovaním chodu kotolní a pripájaním výmenníkových staníc na vyššie riadiace systémy, vizualizáciou a optimalizáciou ich prevádzky. Výkon týchto činností je podporovaný vlastnými kapacitami v oblasti zvárania, obrábania kovov aj nekovových materiálov, nanášania ochranných náterov, gravírovania atď.

O dlhodobo dosahovanej vysokej kvalite činnosti divízie svedčí aj rozhodnutie jedného z najväčších chemických podnikov Duslo, a.s. Šaľa zveriť jej komplexnú starostlivosť o zariadenia ASRTP. Dlhoročné praktické skúsenosti pracovníkov divízie, ich kvalifikačná úroveň a jej neustále zvyšovanie, dávajú záruku vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým podniky chemického, potravinárskeho a papierenského priemyslu, odvetvie energetiky, ale aj komunálna sféra.

Profil činnosti

 

 • projekčná činnosť
 • riadenie technologických procesov
 • elektrické zariadenia a rozvody
 • decentralizovaný zber dát a vizualizácia procesov
 • optimalizácia procesov riadenia
 • dodávky, montáž, opravy a údržba zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP)
 • opravy a rekonštrukcie váh s automatickou aj neautomatickou činnosťou
 • kamerové monitorovacie systémy
 • elektrická požiarna signalizácia
 • montáž, demontáž, údržba, opravy a poradenstvo
 • metrologické činnosti
 • kalibrácia meracích zariadení

Comments (0)