SK EN DE RU HU linked in

Inteligentné meradlá

Cordonel®

Statický priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…100

 

 

Katalóg

Vyhlásenie o zhode

Certifikát

iPERL

Statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou

 

 

Katalóg

Vyhlásenie o zhode

Certifikát

MeiStreamRF

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40 … 300, PN16

 

 

Katalóg

Vyhlásenie o zhode

Certifikát

MeiTwinRF

Združený vodomer na pitnú vodu do 50 oC DN 50, DN 65, DN 80, DN 100

 

 

Katalóg

Vyhlásenie o zhode

Certifikát

MeiStreamRF Plus

Priemyselný vodomer s eRegistrom na studenú vodu
v metrologickej triede C – DN 40…150 PN 16

 

 

Katalóg

Vyhlásenie o zhode

Certifikát

Comments (0)