SK EN DE RU HU linked in
KD v Šali prejde rekonštrukciou
24. marca 2021 Marek Kadar

KD v Šali prejde rekonštrukciou

Posted in Uncategorized @sk

Po dlhom procese v rámci verejného obstarávania sa 1. decembra 2020 uskutočnilo odovzdanie staveniska v rámci zákazky ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“.

Práce na kultúrnom dome pokračujú. Interiér je z pohľadu búracích prác ukončený. Exteriérová časť je pozastavená z dôvodu čakania vyjadrenia sa mesta k špeciálnym úkonom.

Robia sa preto prípravné práce – geodetické zameriavanie a výstavba lešenia. Menert zároveň čaká na odovzdanie vizualizácie interiérového projektu a zosúladenie požiadaviek požiarnej ochrany s vizuálom.

Cieľom zákazky sú stavebné práce v exteriéri a interiéri Kultúrneho domu v Šali. V exteriéri sa ide o výmenu zasklenej fasády, okien a dverí + zateplenie murovaných a betónových obalových častí fasády, rekonštrukcia strechy a doplnkových konštrukcií strechy, vytvorenie vstupu pre imobilných do kultúrneho domu, rekonštrukcia terasy a balkóna, oprava exteriérového schodiska. V rámci interiéru pôjde najmä o stavebné práce v rámci rekonštrukcie kinosály, estrádnej sály, spoločných priestorov/vestibulov, únikových schodísk, suterénu, vybudovania toaliet pre imobilných na dvoch miestach, budú realizované práce súvisiace s elektroinštaláciou, vykurovaním, EPS, HSP, zdravotechnikou, vonkajšou zdravotechnikou, vzduchotechnickou a chladením, ZOTaSH, scénickým osvetlením a oponami.

Comments (0)