SK EN DE RU HU linked in
MENERT je hlavný dodávateľ stavby Nemocnice v Komárne
13. júla 2020

MENERT je hlavný dodávateľ stavby Nemocnice v Komárne

Posted in Uncategorized @sk

Dňa 8. júla sa predstavitelia našej spoločnosti zúčastnili slávnostného otvorenia stavby Nemocnice AGEL Komárno, ako jej hlavný dodávateľ. MENERT vybuduje novú budovu urgentného príjmu medzi existujúce časti nemocnice. Súčasťou projektu sú zemné práce, prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych sietí, búracie práce, vybudovanie náhradných rozvodov potrebných pre nepretržitý chod nemocnice, ako aj nový vykurovací systém.

Cieľom projektu, realizovaného z európskych fondov, je zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice. Ukončenie stavby je  plánované na december 2021.

 

Comments (0)