SK EN DE RU HU linked in
MENERT nastavuje nový systém riadenia
25. októbra 2018

MENERT nastavuje nový systém riadenia

Posted in Uncategorized @sk

Neustály vývoj a dynamické zmeny na trhu si vyžadujú reakciu firiem, ktoré na ňom chcú obstáť. Toto intenzívne vníma vedenie našej spoločnosti a preto dospelo k rozhodnutiu, že treba na situáciu na trhu aktívne reagovať zmenami a novými nastaveniami procesov riadenia. Toto bol dôvod pracovno-spoločenského stretnutia vrcholového a stredného manažmentu MENERTU na chalupe majiteľov spoločnosti v doline na úpätí Nízkych Tatier, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. októbra.

V neformálnom prostredí vykúrenej štýlovej chalupy predstavil výkonný riaditeľ JUDr. Wӧllner svoju víziu fungovania firmy a vyzval prítomných na otvorenú debatu. Jeho hlavnou požiadavkou bolo zvýšenie zodpovednosti vedúcich zákaziek za celý priebeh ich realizácie. Témou boli aj dodržiavanie smerníc, racionálne využívanie pracovného času zamestnancov a  informačných systémov vo firme. Stretnutie pokračovalo spoločnou večerou a neformálnou diskusiou. V sobotu ráno sa všetci účastníci stretnutia spoločnou rannou vychádzkou a návštevou bývalej banskej štôlne naladili na víkendové dni.

 

Comments (0)