SK EN DE RU HU linked in
MENERT užšie spolupracuje so strednými školami
3. decembra 2018

MENERT užšie spolupracuje so strednými školami

Posted in Uncategorized @sk

Podobne ako iné firmy v regióne aj MENERT trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Preto nadväzujeme spoluprácu so strednými školami v  blízkom okolí, kde mladí ľudia študujú odbory, ktoré potrebujeme.

Okrem vlastnej prezentácie na vybraných stredných školách, sme vytvorili podmienky na exkurzie študentov v pracovných halách Divízie strojárstva v Galante a na  pracovné stáže a povinnú prax. Tie môžu absolvovať pod odborným dozorom aj na Divízii energetiky, technológií a montáží a na Divízii automatizácie, merania a regulácie.

Naším cieľom je oboznámiť budúcich technických odborníkov s našou firmou, jej činnosťami a benefitmi, ktoré im poskytneme. Veríme, že sa nájde dostatok tých, ktorí nájdu u nás trvalé zamestnanie.

Comments (0)