SK EN DE RU HU linked in
Mestský úrad v Šali je novou dominantou
23. novembra 2018

Mestský úrad v Šali je novou dominantou

Posted in Uncategorized @sk

„Rekonštrukcii Mestského úradu v Šali sme venovali špeciálnu pozornosť, lebo v tomto meste žijeme a už 27 rokov podnikáme“, vyjadril svoj vzťah k nedávno ukončenému dielu výkonný riaditeľ MENERTu,  JUDr. Miroslav Wöllner počas jeho slávnostného uvedenia do prevádzky.

Naša spoločnosť realizovala rekonštrukciu mestského úradu od januára tohto roka. Okrem nového vonkajšieho vzhľadu a zrekonštruovaných interiérov, bolo hlavným dôvodom rekonštrukcie zníženie energetickej náročnosti budovy.

Dnes je mestský úrad už v plnej prevádzke a obyvatelia mesta ako aj zamestnanci úradu majú k dispozícii nové moderné zákaznícke centrum a pracovné priestory s vysokým užívateľským komfortom.

Primátor mesta Šaľa Jozef Belický vyjadril svoju vďačnosť ocenením 11 zodpovedných za úspešnú realizáciu a včasné dokončenie stavby.  Medzi nimi boli aj predstavitelia MENERTu: Ing.Miroslav Wöllner, MBA, JUDr.Miroslav Wöllner, Ladislav Chemez, Ing.Karol Szalay, Peter Takács, Ing.Norbert Valentín a György Tok.

Comments (0)