SK EN DE RU HU linked in

Míľniky spoločnosti

30 rokov úspešne pôsobíme na domácom aj zahraničnom trhu

Založenie spoločnosti MENERT spol. s r.o.

1991
Movie

Začiatok činnosti – montáž meracej a regulačnej techniky v Bratislave, časť Petržalka

1992
Movie

 • Začiatok outsourcingu údržby pre spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa v oblasti automatizácie, merania a regulácie priemyselných procesov vznik
 • Divízie priemyslu a Divízie tepla

1995
Movie

Kapitálový vstup MENERT-u do spoločnosti Tepelné hospodárstvo, Moldava, a.s.

1997
Movie

 • Získanie certifikátu kvality ISO 9001:1994 za účelne vybudovaný a udržiavaný systém kvality
 • Vznik Divízie strojnej výroby
 • Začiatok výroby izotermických kontajnerov pre zahraničného odberateľa ALCATEL (v súčasnosti Thales Air Systems & Electron Devices, GmbH)
 • Kapitálový vstup do spoločnosti KONTEMO, s.r.o.

1998
Movie

Vytvorenie Technického a Obchodného úseku a vznik Divízie automatizácie merania a regulácie

2000
Movie

Prvý úspešne realizovaný obchod s emisnými kvótami skleníkových plynov na svete v zmysle podmienok Kjótského protokolu

2002
Movie

Založenie spoločnosti EVOLUTION-MENERT, s.r.o.

2003

 • Kolaudácia nového sídla spoločnosti
 • Recertifikácia ISO9001:2000 a rozšírenie certifikátu kvality o inžiniersku činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb

2004
Movie

 • Vybudovanie vlastného ubytovacieho zariadenia
 • Rekonštrukcia našich centrálnych zdrojov vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie
 • Založenie dcérskej spoločnosti AQWATT s.r.o.

2006
Movie

 • Implementácia a certifikácia environmentálneho manažérskeho systému na základe normy ISO 14001:2004
 • Výstavba lakovne vo výrobnom areáli Divízie strojárstva v Galante

2007
Movie

 • Výstavba prvého developerského projektu - polyfunkčného domu POPLAR s ponukou 60 bytových a 12 nebytových jednotiek
 • Výstavba bioplynových staníc

2009
Movie

Rozšírenie integrovaného manažérskeho systému ISO o certifikát OHSAS 18001:2007 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2010
Movie

Vybudovanie a spustenie prevádzky Metrologického laboratória

2011
Movie

Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne v priestoroch výrobného areálu v Galante

2012
Movie

Realizácia projektov v oblasti výstavby, dodávok a prevádzkovania obnoviteľných zdrojov energie

2011 - 2014
Movie

 • Dodávka strojno-technologických celkov (pre spoločnosť Fortischem, a.s.)
 • Modernizácia karbidovej pece
 • Rekonštrukcia22 kV a 6 kV elektrorozvodne

2015
Movie

Výstavba a prevádzka novej montážnej haly oceľových konštrukcií v Galante, zakúpenie nových moderných technológií a rozšírenie ponuky vlastných produktov

2016
Movie

Udelenie Veľkej ceny SOPK GRAND PRIX SCCI za podporu spoločensky a sociálne prospešných aktivít a uplatňovanie etických princípov v podnikaní

2017
Movie

Generálny riaditeľ MENERTu ocenený generálnym riaditeľom Duslo, a.s., za mimoriadny prínos pre mesto a dlhoročnú úspešnú spoluprácu
 • Ocenenie primátora mesta Šaľa konateľom a zamestnancom MENERTu za rekonštrukcia MsÚ v Šali s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy
 • 2018
  Movie

  Čiastočná rekonštrukcia a zateplenie objektov Divízie strojárstva
 • Získanie autorizácie na výkon overovania určených meradiel na obdobie 5 rokov
 • 2019
  Movie

 • Rekonštrukcia budovy ÚPSVaR v Nitre
 • Obhájenie dozorového auditu na EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a certifikačného auditu na EN ISO 45001:2018, ktorý uskutočnila spoločnosť TÜV SÜD Slovakia
 • 2020

  Comments (0)