SK EN DE RU HU linked in
Odštartovali sme ďalšie stavebno-technologické práce
30. marca 2023 Monika Csirikova

Odštartovali sme ďalšie stavebno-technologické práce

Posted in Stavebná činnosť

MENERT začal s výstavbou zdroja tepla v závode Trnava pre objekt MH Teplárenský Holding a.s. Súčasťou projektu je aj výstavba nového, samostatne stojaceho stavebného objektu. Výstavba tepelného zdroja spočíva v inštalácii novej technológie pre výrobu tepla, ktorá bude zložená z troch kotlov s výkonom do 60 MW. Výroba tepla bude prebiehať využívaním zariadení na spaľovanie zemného plynu.

Odovzdanie staveniska a prípravné práce začali dňa 22. marca 2023, pod vedením projektového manažéra Ing. Dvorského a stavbyvedúceho Ing. Kováča.

Realizácia diela by sa mala ukončiť v decembri 2023.

Comments (0)