SK EN DE RU HU linked in
Opatrenia firmy počas pandémie
17. marca 2020

Opatrenia firmy počas pandémie

Posted in Uncategorized @sk

V záujme ochrany zdravia našich zamestnancov a návštevníkov firmy sme prijali od prvého dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR (11. 3. 2020) nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu – Covid 19.

Do firmy MENERT ako aj na pracoviská Divízie strojárstva a Divízie AMR a na pracoviská dcérskych spoločností je zakázaný vstup bez ochranných rúšok alebo iných vhodných alternatív na zakrytie nosa a úst. Pre administratívnych pracovníkov je skrátená pracovná doba a v kompetencii riaditeľov divízií je rozhodnúť o pracovnej dobe zamestnancov divízií.

Naša firma má zapožičaný špeciálny prístroj – ionizačné zariadenie na zničenie vírusov a baktérií v interiéroch áut vrátane klimatizačných jednotiek. Na všetkých pracoviskách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky. Ponúkli sme aj pomoc mestu Šaľa a Galanta v rámci našich možností.

 

Comments (0)