SK EN DE RU HU linked in
Rekonštrukcia MŠ Močenok
23. mája 2018 Ivana Maruscakova

Rekonštrukcia MŠ Močenok

Posted in Uncategorized @sk

Na konci marca 2018 sme začali s rekonštrukciou materskej školy v Močenku. Cieľom projektu sú stavebné úpravy jestvujúcich priestorov, ich dispozičné zmeny, ako aj rozšírenie kapacity materskej školy prístavbou nového pavilónu s prístupovými komunikáciami, šatňami, hygienickým a technickým zázemím a bezbariérovým prístupom.

K 20. júlu sú hotové hrubá stavba novej časti škôlky a jej spojovacej chodby, rozvody tepla, elektriny, osadené sú zárubne, dokončené vnútorné omietky, poter a montáž hydroizolácie. Stavebné práce by mali trvať 8 mesiacov od začatia stavebných prác.

Comments (3 143)