SK EN DE RU HU linked in
Rekonštrukcia rozvodov v Galante
1. júla 2019

Rekonštrukcia rozvodov v Galante

Posted in Uncategorized @sk

Od 13. 5. 2019 prebieha čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania, rozvodov ohriatej pitnej vody a jej cirkulácie na uliciach Revolučná a SNP v Galante. Rekonštrukciu realizuje  MENERT pre spoločnosť BYSPRAV s.r.o. Ukončenie stavby je plánované na koniec júla 2019.

Počas rekonštrukcie bude v objektoch ulíc Revolučná 957,967 a SNP 1001, 1002,1003 vymenených 1212 m predizolovaných potrubí ÚK, potrubí PeX pre TÚV je 1140 m. Rekonštrukcia sa týka aj priľahlých budov základnej umeleckej a materskej školy.

Obyvateľom sa ospravedlňujeme za znížený komfort bývania počas rekonštrukčných prác, ktoré si v dňoch 15. – 18. 07. 2019 od 8:00 do 18:00 hodiny vyžiadajú odstávku teplej vody.

Comments (0)