SK EN DE RU HU linked in
Spoločnosť prešla úspešne auditom
7. júla 2020

Spoločnosť prešla úspešne auditom

Posted in Uncategorized @sk

V júni 2020 prebehol v spoločnosti MENERT spol. s r.o. dozorný audit na EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a certifikačný audit na EN ISO 45001:2018. Certifikáciu uskutočnila spoločnosť TUV SUD Slovakia. Spoločnosť MENERT obhájila procesný prístup s dodržiavaním EN ISO v oblastiach:
– Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov
– Tepelná technika v komunálno-bytovej a priemyselnej sfére
– Strojárska a zámočnícka výroba
– Inžinierska činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb
– Inžinierske a vodohospodárske stavby.

Comments (0)