SK EN DE RU HU linked in
Spolupráca so strednými školami
11. júna 2018 Ivana Maruscakova

Spolupráca so strednými školami

Posted in Uncategorized @sk

Menert vytvára priestor pre nadobudnutie praktických zručností a skúseností študentom, ktorí sa vzdelávajú v odboroch stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, viac ako 15 rokov. Aj tento rok u nás budú praxovať študenti Strednej stavebnej školy z Nitry a 2 týždne sa budú pod vedením odborníkov zoznamovať, ako to na stavbe vyzerá v realite a čo ich po skončení školy v ich profesii čaká. Aby stredný odborný káder vedel o možnostiach zamestnania sa v našej spoločnosti, navštevujeme stredné školy v Nitrianskom a Trnavskom regióne a zoznamujeme ich s našimi činnosťami a možnosťami odborného uplatnenia sa v regióne, v ktorom žijú a chcú ostať pracovať.

Comments (2 796)