SK EN DE RU HU linked in

Stavebná činnosť

Divízia energetiky, technológií a montáží

poskytuje služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb kladieme dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov.
Zákazníkom ponúkame všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich so stavebníctvom.

Profil činnosti

  • Komplexná stavebná činnosť
  • Developerská činnosť
  • Výstavba bytových domov
  • Zatepľovanie budov
  • Rekonštrukcia stavebných objektov
  • Exteriérové a interiérové úpravy
  • Realizácia technického zabezpečenia budov

Všetky činnosti sú zabezpečované a realizované pod dozorom stavbyvedúcich a stavebného dozoru.
Realizácia stavieb , resp. rekonštrukcie spĺňajú požiadavky BOZP, PO a sú kontrolované koordinátorom bezpečnosti podľa platných vyhlášok.

Comments (0)