SK EN DE RU HU linked in

Technologická činnosť

Technologické celky

Súčasťou ponúkaných služieb v rámci technologických celkov sú aj odstávkové práce strojného charakteru v závodoch hlavne chemického priemyslu.

Ide najmä o otváranie a zatváranie zariadení, výmenu a montáž tesnení, čistenie zariadení, opravy častí zariadení vrátane požadovaných zvarovacích prác, tlakové skúšky. Všetky práce sú riadené zodpovednými technickými pracovníkmi s certifikátom EN 1591-4:2014. Naši montéri taktiež disponujú certifikátmi na montáž prírubových spojov EN 1591-4:2014 .

Všetky činnosti spĺňajú požiadavky BOZP, PO a sú kontrolované koordinátorom bezpečnosti podľa platných vyhlášok.

Profil činnosti

Na základe požiadaviek zákazníka vyrábame a dodávame technologické celky v nasledovnom rozsahu:

 • projektová dokumentácia vrátane schválenia notifikovanou osobou
 • výrobná výkresová dokumentácia, AUTOCAD, SOLID WORKS, 3D CAD-systéme – INVENTOR
 • zvarovacia dokumentácia zariadení, oceľových konštrukcií a potrubí (WPS, ZP)
 • búracie práce – stavebné úpravy, činnosti a dodávky vrátane stavebného dozoru
 • dodávka oceľových konštrukcií, technologických zariadení a potrubných rozvodov vrátane povrchovej úpravy
 • montáž oceľových konštrukcií, zariadení a potrubí , dodávka a montáž izolácií
 • nedeštruktívne skúšky zvarových spojov ( VT,PT,RT,UT, magnetická skúška ) podľa požadovaných noriem a predpisov EN a EU
 • dodávka a montáž elektro a MaR vrátane projektovania
 • individuálne a komplexné skúšky , tlakové skúšky v zmysle EN STN a platnej legislatívy vrátane prebierky notifikovanou osobou
 • sprievodná technická dokumentácia v zmysle vyhlášok a požiadaviek zákazníka
 • technická podpora a riadenie stavieb, technologických celkov

Comments (0)