SK EN DE RU HU linked in
Ukončenie modernizácie rozvodov tepla v Košiciach
5. decembra 2019

Ukončenie modernizácie rozvodov tepla v Košiciach

Posted in Uncategorized @sk

Od 2. mája do 30. oktobra 2019 Divízia energetiky, technológií a montáží ukončila rekonštrukciu a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP pre TEHO Košice. Počas realizácie projektu bolo vymenených cca 8300 m potrubných rozvodov v dimenziách od DN 25 – DN 200, rekonštruovali sme 3 okruhy kotolní a 38 strojovní v bytových domoch. Súčasťou projektu bola aj náhradná výsadba stromov, výmena asfaltov v celej šírke chodníkov a terénne úpravy dotknutého územia stavbou.

Comments (0)