SK EN DE RU HU linked in
Ukončili sme rekonštrukciu v obci Plešivec
11. decembra 2019

Ukončili sme rekonštrukciu v obci Plešivec

Posted in Uncategorized @sk

Divízia energetiky, technológií a montáží spoločnosti MENERT ukončila v októbri 2019 rekonštrukciu rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec, na Letnej ul. Objednávateľom diela bola Veolia Energia Východné Slovensko s r.o. Predmetom diela bola demontáž starých potrubí a dodávka, montáž predizolovaných potrubí. V 11 bytových domoch sme osadili meracie úseky, ktoré obsahovali uzatváracie a regulačné armatúry a nové merače tepla.  V kotolni boli prevedené úpravy na technologickej časti a osadené nové čerpadlá s frekvenčným meničom na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu.

Comments (0)