SK EN DE RU HU linked in
Úspešný audit a nová výročná správa
3. augusta 2018 Lenka Zummerová

Úspešný audit a nová výročná správa

Posted in Uncategorized @sk

V júli sa v našej spoločnosti uskutočnil externý audit certifikovanou spoločnosťou SKQS, ktorý na základe kontroly interných procesov v spoločnosti potvrdil zhodu s normami Systémov manažérstva kvality 9001, environmentálneho manažérstva 14001 a manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti 18001 na nasledujúce 3 roky (r. 2021).
Naša spoločnosť je momentálne držiteľom 60 certifikátov, osvedčení, licencií a oprávnení na vykonávanie odborných činností. K najnovším patria certifikáty na montáž a zváranie oceľových konštrukcií EN ISO 1090-2 a EN ISO 3834-2 ako aj certifikát na zváranie železničných zariadení a komponentov EN 15085-2.
Celkové hospodárske výsledky sú zosumarizované v poslednej Výročnej správe za rok 2017.

 

Comments (2 959)