SK EN DE RU HU linked in
V Čiernej Vode sme zrekonštruovali kultúrny dom
17. januára 2020

V Čiernej Vode sme zrekonštruovali kultúrny dom

Posted in Uncategorized @sk

Spoločnosť MENERT v novembri minulého roka ukončila rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Čierna Voda. Rekonštrukcia obsahovala zemné práce, úpravy povrchov, búracie práce, rekonštrukciu ústredného kúrenia, tesárske, stolárske, elektromontážne, izolačné a ďalšie práce.

V mesiacoch jún – august sme zrekonštruovali aj časť verejného vodovodu a kanalizácie obce.

Vo štvrtok 16. januára sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia kultúrneho domu za účasti ministra životného prostredia SR Ing. Lászlóa Sólymosa a ministra dopravy a výstavby SR Árpada Érseka. Generálny riaditeľ našej spoločnosti, Ing. Miroslav Wöllner, spoločne s ministrom životného prostredia a starostkou obce Čierna Voda Zuzanou Csadyovou prestrihnutím pásky uviedli kultúrny dom do života.

Comments (0)