SK EN DE RU

Vedenie spoločnosti

Ing. Miroslav Wöllner, MBA

Generálny riaditel / Konateľ

 

JUDr. Miroslav Wöllner

Výkonný riaditeľ / Konateľ

 

Ing. Marta Wöllnerová

Konateľka spoločnosti

 

Ing. Jaroslav Petík

Riaditeľ Ekonomického úseku

 

Ing. Dominik Mračko

Riaditeľ Obchodného úseku

 

Norbert Szikora

Riaditeľ Divízie energetiky, technológií a montáží

 

Bohuš Vereš

Riaditeľ Divízie automatizácie, merania a regulácie

 

Ing. Ladislav Miškovič

Riaditeľ Divízie strojárstva