SK EN DE RU HU linked in
Veľká cena SOPK
27. apríla 2018 Ivana Maruscakova

Veľká cena SOPK

Posted in Uncategorized @sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora ocenila na 16. ročníku súťaže VEĽKÁ CENA SOPK firmy uplatňujúce vo svojom podnikaní etické princípy. Jednou z tých, ktoré splnili kritériá sme boli aj my a na záver Zhromaždenia delegátov SOPK sme dostali Čestné uznanie za etické podnikanie za rok 2017. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Comments (3 247)