SK EN DE RU HU linked in

Zodpovedné podnikanie

Podporili sme

,,Hlavným zmyslom nášho podnikania je kvalitne odovzdané dielo, spokojnosť zákazníka, dlhodobé úspešné pôsobenie na trhu a v neposlednom rade spokojnosť zamestnancov a ich finančné zabezpečenie,“

vyjadril svoj postoj k problematike zodpovedného podnikania generálny riaditeľ spoločnosti MENERT, Ing. Miroslav Wöllner, MBA.

Starostlivosť o zamestnancov

Našim zamestnancom vytvárame možnosti ďalšieho vzdelávania, podporujeme zvyšovanie ich odbornosti získaním osvedčení a certifikátov.
Poďakovanie  sa im dostáva formou rôznych benefitov:
– finančných odmien za celoročnú poctivú prácu
– vecných darov
– finančnej podpory počas dlhodobej práceneschopnosti alebo vzniku závažných rodinných problémov
– odmien pri príležitosti významných životných jubileí a vyššieho počtu odpracovaných rokov
Organizujeme pre nich spoločenské neformálne podujatia ako Family Day, teambuildingy, vianočné posedenia.

Spoločenská zodpovednosť

Ročne investujeme aj do sociálne a spoločensky zameraných projektov predovšetkým v našom regióne. Podporujeme vzdelávacie, kultúrne, športové a sociálno-zdravotné aktivity organizácií aj jednotlivcov. Pomáhame telesne postihnutým a rodinám zo sociálne slabšieho prostredia.


V roku 2022 sme podporili inštitúcie a organizácie v mestách Šaľa, Komárno, Bratislava, obce Jatov, Trnovec n/Váhom, Bánov, Močenok, Hájske. Podporili sme napríklad Asociáciu vodárenských spoločností, každoročné športové podujatie Beh nočnou Šaľou, stretnutie Jatovčanov, občianske združenie Objatie tónov, rodičovské združenie pre materské a základné školy v Šali, Trnovci nad Váhom, Bánove, obec Močenok, občianske združenie Večania, Športový klub Hájske, Basketbalový klub BC Komárno, spoločnosť AGEL Komárno spolu v hodnote za viac ako 12 tisíc eur.

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania nám v roku 2021 udelila Slovenské obchodná a priemyselná komora.

V roku 2021 sme podporili spoločenské, kultúrne, charitatívne a športové podujatia miest Šaľa, Močenok a Kráľová n/Váhom, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám. Podporili sme napríklad: Zelený kríž, Rímsko-katolícka cirkev Močenok, OZ Objatie tónov, Beh nočnou Šaľou, Základná škola Kráľová nad Váhom, Dni obce Močenok spolu vo výške presahujúcej 10.000 €.

Rok 2020 bol špecifický kvôli pandémii covid 19 aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Napriek obmedzeniam v mnohých oblastiach podnikania a života, sme podporili charitatívne a športové aktivity v mestách Šaľa, Galanta a Močenok vo výške presahujúcej 10.000 €. Podporili sme

V roku 2019 sme podporili spoločenské, kultúrne, charitatívne a športové podujatia miest Šaľa, Galanta, obcí Vyšná Boca, Močenok, Diakovce a Kráľová n/Váhom, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám vo výške presahujúcej 20.000 €. Podporili sme

V roku 2018 sme podporili spoločenské, kultúrne, charitatívne ašportové podujatia miest Šaľa, Galanta, Bratislava, obcí Močenok, Diakovce a Kráľová n/Váhom, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám vo výške presahujúcej 21.000 €. Podporili sme

V roku 2017 sme podporili kultúrne a športové aktivity miest Šaľa, Galanta, obcí Močenok, Diakovce a Predajná, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám vo výške 25.100 €. Podporili sme

Za uplatňovanie etických princípov v podnikaní sme boli ocenení na 16. ročníku súťaže Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za rok 2017 cenou Veľká cena SOPK GRAND PRIX SCCI.

V roku 2016 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 17.000 € venovali:

V roku 2015 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 46.500 € venovali:

V rokoch 2013-2014 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 5.452 € venovali:

Investícia do budúcnosti

Keďže je v našom regióne vďaka silnému zastúpeniu firiem dostatok pracovných príležitostí, už viac rokov pociťujeme nedostatok odborníkov v pre nás potrebných profesiách. Preto rozbiehame projekt intenzívnejšej komunikácie so školami, vytvárame im podmienky na prax počas štúdia aj po jeho skončení. Každý rok na našich prevádzkach a úsekoch praxuje niekoľko stredoškolákov z elektrotechnickým, stavebným a strojárskym vzdelaním, ako aj študentov vysokých škôl, ktorým pomáhame so záverečnými prácami.
Aké profesie potrebujeme, čo ponúkame študentom a novým zamestnancom sa dočítate v Náborovom liste pre SŠ.

Comments (0)