SK EN DE RU HU linked in

Zodpovedné podnikanie

Podporili sme

,,Hlavným zmyslom nášho podnikania je kvalitne odovzdané dielo, spokojnosť zákazníka, dlhodobé úspešné pôsobenie na trhu a v neposlednom rade spokojnosť zamestnancov a ich finančné zabezpečenie,”

vyjadril svoj postoj k problematike zodpovedného podnikania generálny riaditeľ spoločnosti MENERT, Ing. Miroslav Wöllner, MBA.

Starostlivosť o zamestnancov

Našim zamestnancom vytvárame možnosti ďalšieho vzdelávania, podporujeme zvyšovanie ich odbornosti získaním osvedčení a certifikátov.
Poďakovanie  sa im dostáva formou rôznych benefitov:
– finančných odmien za celoročnú poctivú prácu
– vecných darov
– finančnej podpory počas dlhodobej práceneschopnosti alebo vzniku závažných rodinných problémov
– odmien pri príležitosti významných životných jubileí a vyššieho počtu odpracovaných rokov
Organizujeme pre nich spoločenské neformálne podujatia ako Family Day, teambuildingy, vianočné posedenia.

Spoločenská zodpovednosť

Ročne investujeme aj do sociálne a spoločensky zameraných projektov predovšetkým v našom regióne. Podporujeme vzdelávacie, kultúrne, športové a sociálno-zdravotné aktivity organizácií aj jednotlivcov. Pomáhame telesne postihnutým a rodinám zo sociálne slabšieho prostredia.


Za uplatňovanie etických princípov v podnikaní sme boli ocenení na 16. ročníku súťaže Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za rok 2017 cenou Veľká cena SOPK GRAND PRIX SCCI.

V roku 2018 sme podporili spoločenské, kultúrne, charitatívne a športové podujatia miest Šaľa, Galanta, Bratislava, obcí Močenok, Diakovce a Kráľová n/Váhom, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám vo výške presahujúcej 21.000 €. Podporili sme:

 • Slovenský voltížny pohár TJ Slávia SOUP
 • mestské charitatívne podujatie Šaľafest OZ Šaľa Tvoje mesto
 • športové podujatie ZŠ Kráľová n/Váhom
 • športové mestské podujatie Beh nočnou Šaľou
 • Materské centrum Mamy mamám
 • kultúrne podujatie Objatie tónov
 • cyklistické preteky Okolo Slovenska
 • Kultúrno-spoločenské podujatie v Esterházyho kaštieli, Galanta
 • Majstrovstvá SR v karate detí, mládeže a dospelých
 • futbalový klub TJ Slovan, Duslo Šaľa
 • OZ Červený nos a ďalšie neziskové inštitúcie starajúce sa o sociálne slabšie skupiny obyvateľov

V roku 2017 sme podporili kultúrne a športové aktivity miest Šaľa, Galanta, obcí Močenok, Diakovce a Predajná, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie, venujúce sa rôznym spoločensko-sociálnym aktivitám vo výške 25.100 €. Podporili sme:

 • organizáciu kultúrneho podujatia „Bitka pri Veľkých Vozokanoch“ v Neogotickom kaštieli v Galante
 • ušitie tradičného šalianskeho ľudového kraja
 • Slovenský červený kríž v Šali
 • Organizáciu soc. starostlivosti v Šali
 • Materské centrum Mamy mamám
 • ZŠ v Kráľovej nad Váhom
 • organizáciu odbornej konferencie EnergyChamp 2017
 • Nadáciu slovenského karate
 • organizáciu bežeckých pretekov v Šali a Galante
 • futbalový klub, Klub biatlonu
 • ďalšie neziskové inštitúcie starajúce sa o sociálne slabšie skupiny obyvateľov

V roku 2016 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 17.000 € venovali:

 • na kultúrne podujatie Objatie tónov venované mentálne postihnutým občanom
 • na odbornú konferenciu EnergyChamp 2016
 • na kultúrne a športové podujatia v Šali a okolitých mestách a obciach
 • Slovenskému červenému krížu v Šali

V roku 2015 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 46.500 € venovali:

 • Občianskemu združeniu M. Štefánika na podujatie Objatie tónov venované mentálne postihnutým občanom
 • Občianskemu združeniu APAGE v Rimavskej Sobote
 • SOŠ v Šali
 • na Medzinárodné vedecké sympózium Elektroenergetika 2015
 • Gymnáziu J. Matušku v Galante
 • Slovenskému červenému krížu v Šali
 • na kultúrne a športové podujatia v Šali a okolitých mestách a obciach
 • Futbalovému Klubu Slovan Duslo Šaľa

V rokoch 2013-2014 sme finančnú a nefinančnú pomoc vo výške 5.452 € venovali:

 • Občianskemu združeniu Chastia Poprad
 • Občianskemu združeniu MACEVA v Šali
 • na kultúrne a športové podujatia v Šali a okolitých mestách a obciach
 • Slovenskému červenému krížu v Šali

Investícia do budúcnosti

Keďže je v našom regióne vďaka silnému zastúpeniu firiem dostatok pracovných príležitostí, už viac rokov pociťujeme nedostatok odborníkov v pre nás potrebných profesiách. Preto rozbiehame projekt intenzívnejšej komunikácie so školami, vytvárame im podmienky na prax počas štúdia aj po jeho skončení. Každý rok na našich prevádzkach a úsekoch praxuje niekoľko stredoškolákov z elektrotechnickým, stavebným a strojárskym vzdelaním, ako aj študentov vysokých škôl, ktorým pomáhame so záverečnými prácami.
Aké profesie potrebujeme, čo ponúkame študentom a novým zamestnancom sa dočítate v Náborovom liste pre SŠ.